Management informatie

Weet u wat uw financieel resultaat is van het afgelopen kwartaal? Weet u welke gegevens (KPI's / Key Performance Indicators) voor uw bedrijf van cruciaal belang zijn en weet u continue hoe u ervoor staat? Zo ja, dan kan ik op dit gebied weinig voor u betekenen.

Zo nee, neem contact met me op. Samen maken we een overzicht van de gegevens die voor u van belang zijn. Bij voorkeur niet meer dan twee A4-tjes. Afhankelijk van uw behoefte stel ik dit overzicht per maand of kwartaal samen. Na enkele keren beslist u of u dit zelf gaat doen of dat ik het voor u blijf doen.