Financieringsbehoefte

Uw financieringsbehoefte

Wanneer u met uw plannen aanklopt bij een financier zal deze zich een oordeel vormen over de kans dat u op enig moment niet aan uw rente en aflossingsverplichtingen kunt voldoen. Bij een laag risico horen lage tarieven en beperkte overige condities, wanneer de risico's toenemen zullen ook de condities aangescherpt worden. Bij te hoge risico's zal de financier niet met u in zee gaan.

Financieel Control

Is uw controller tijdelijk niet beschikbaar of heeft hij ondersteuning nodig? Heeft uw bedrijf niet voldoende omvang voor een eigen controller?
Kwant bedrijfsadvies helpt u graag. Dat kan op projectbasis of enkele uren per week/ maand/ kwartaal.

Management informatie

Weet u wat uw financieel resultaat is van het afgelopen kwartaal? Weet u welke gegevens (KPI's / Key Performance Indicators) voor uw bedrijf van cruciaal belang zijn en weet u continue hoe u ervoor staat? Zo ja, dan kan ik op dit gebied weinig voor u betekenen.

Zo nee, neem contact met me op. Samen maken we een overzicht van de gegevens die voor u van belang zijn. Bij voorkeur niet meer dan twee A4-tjes. Afhankelijk van uw behoefte stel ik dit overzicht per maand of kwartaal samen. Na enkele keren beslist u of u dit zelf gaat doen of dat ik het voor u blijf doen.